Způsob doručování

Prodávající umožňuje:

Zboží, které nelze odeslat v jedné zásilce (např. z důvodu objemnosti, nadměrné váhy, stavu zásob apod.) je Prodávajícím rozděleno do více zásilek, z nichž každá je účtována dle tarifu zvoleného způsobu odběru. O nutnosti takového postupu informuje Prodávající Kupujícího před odesláním zásilky e-mailem nebo telefonicky. Pokud Kupující s takovým postupem nesouhlasí, má možnost zvolit jiný druh přepravy či odběru. 

V případě doručování mimo území České republiky je Kupující vždy individuálně kontaktován za účelem dohody o způsobu doručení, a přepravné je účtováno dle tarifu zvolené přepravní společnosti. 

Není-li v Kupní smlouvě sjednáno jinak, určí způsob dodání zboží z Kupní smlouvy Prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy. 

Kupující je, v případě dodání zboží na místo jím určené v Objednávce, povinen převzít zboží z Kupní smlouvy při dodání. Pokud Kupující zboží z Kupní smlouvy při dodání nepřevezme, je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícím poplatek za uskladnění ve výši 50,- Kč (slovy: padesát korun českých) denně, maximálně do výše ceny zboží. Dále je Kupující oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího doručováno opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady s takovým doručováním spojené. 

Při převzetí zboží od přepravce, je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakékoliv závady ji neprodleně ohlásit přepravci. Kupující není povinen zboží od přepravce převzít, pokud shledá porušení obalu zboží svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny náležitosti a na případnou pozdější reklamaci porušení obalu zásilky nebere Prodávající zřetel. 

Prodávající dodává zboží označené v Internetovém obchodě jako „Zboží skladem“ ve lhůtě 2 – 5 dní při platbě v hotovosti na dobírku nebo od připsání Kupní ceny na účet Prodávajícího při platbě bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího. Při platbě v hotovosti je toto zboží k vyzvednutí na adrese Prodávajícího okamžitě po potvrzení objednávky Kupujícího Prodávajícím. Ostatní zboží je dodáváno ve lhůtě 15-25 dní od potvrzení objednávky Prodávajícím, nejčastěji v lhůtě 21 dní. Pokud Kupující dle tohoto ustanovení Obchodních podmínek Prodávajícím garantovaných lhůtách zboží ne vlastní vinou neobdrží, má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit. 

Žádný z uvedených termínů dodání nelze brát jako fixní termín ve smyslu § 1980 Občanského zákoníku, ledaže je termín za takový výslovně označen a s Prodávajícím sjednán.